JAVA

SOA i Web Services

Większość przedsiębiorstw dokonało w ostatnich latach znaczących inwestycji w zasoby systemowe. Takie przedsiębiorstwa przechowują ogromna ilość danych w zastanych systemach informatycznych, zatem w praktyce nie mogą się ich pozbyć i zastąpić innymi.

Rozwiązaniem bardziej opłacalnym jest rozszerzenie tych systemów poprzez integracje z innymi podsystemami za pomocą architektury SOA.

SOA jest wschodząca architektura integracyjna dla wspólczesnych środowisk obliczeniowych. Pierwotnie firmy polegały na wlasnosciowych interfejsach i rozwiazaniach, które wymagaly wysokiego stopnia koordynacji. Architektura SOA pomaga korporacjom zorganizowac ich procesy biznesowe, tak aby byly one bardziej efektywne i lepiej adaptowaly sie do zmieniajacych potrzeb rybku i konkurencji.

SOA jest architektura oparta o wykorzystanie udostepnionych uslug sieciowych (Web Services). Uslugi te moga byc wewnetrznymi uslugami korporacji udostepnianymi przez systemy zastane albo publicznymi uslugami dostepnymi w sieci. SOA promuje luzne powiazanie tych uslug, tak aby mozliwe bylo ich wielokrotne uzycie w róznych procesach biznesowych. Innymi slowy, SOA umozliwia firmom wykorzystanie istniejacych systemów IT poprzez ponowne uzycie ich komponentów i zapewnienie wspólpracy pomiedzy nimi, w celu realizacji nowych procesów biznesowych.

Uslugi sieciowe (Web Services) sa systemami stanowiacymi podstawe architektury SOA. Umozliwiaja one wspólprace i integracje istniejacych systemów za pomoca sieci. Wspólpraca ta mozliwa jest dzieki zastosowaniu otwartych standardów opartych o powszechny format XML, takich jak WSDL, SOAP czy UDDI. Standardy te definiuja wspólne podejscie do definiowania, publikowania i korzystania z uslug sieciowych.

Aplikacje krytyczne Java

Z uwagi na rosnaca zlozonosc systemów wbudowanych, systemy czasu rzeczywistego oparte o Java zaczynaja odgrywac centralna role w aplikacjach duzej skali, które wymagaja wyzszego poziomu abstrakcji, przenosnosci i dynamicznego zachowania.Aplikacje takie odgrywaja istotna role w systemach zarzadzania sieciami, procesach automatyzacji produkcji czy generatorach zasilania. Aby sprostac wymaganiom tych systemów, dostawcy systemów czasu rzeczywistego opartych o Java kieruja sie w strone aplikacji krytycznych (Mission-critical).

Przejscie w kierunku aplikacji krytycznych i oczkiwana integracja z aplikacjami krytycznymi z punktu widzenia bezpieczenstwa, wymusila na aplikacjach napisanych w jezyku Java spelnienie wymagan dotyczacych niezawodnosci przetwarzania i rezimów czasowych. Aplikacje typu mission-critical obejmuja cale spektrum zagadnien, w zwiazku z tym niezbedne jest ustanowienie wspólnych zasad i standardów dla tego rodzaju systemów.

Istotnym problemem w przypadku systemów typu mission-critical jest koniecznosc integracji wielu niezaleznych komponentów, z których kazdy odpowiedzialny jest za realizacje okreslonego celu. Czesc z tych komponentów skaluje sie wertykalnie, i ta ich wlasnosc musi byc zachowana podczas ich rozwoju, tak aby zaden z celów nie zostal zagrozony badz zignorowany.

Platformy multimodalne

Platformy multimodalne umozliwiaja konwergencje róznych form interakcji z interfejsem uzytkownika - wideo, dzwieku, tekstu i obrazów. Uzywaja standardów Web (XHTML) oraz technologii glosowych (VoiceXML), oferujac naturalna sciezke migracji z wielu aplikacji opartych na VoiceXML/XHTML do jednej aplikacji, która moze sluzyc zarówno w obu tych srodowiskach jak i multimodalnych.

Platformy multimodalne pozwalaja uzywac obu trybów: glosowych i wizualnych jednoczesnie, aby zapewnic wejscie i wyjscie. Multimodalnosc daje uzytkownikom koncowym mozliwosc przechodzenia z trybu wizualnego na glosowy i odwrotnie, lub korzystanie z obu trybów jednocześnie za pomocą urządzenia mobilnego. Poprzez połączenie głosu i interfejsu wizualnego, aplikacje mogą wykorzystać sile i zminimalizować słabości obu tych trybów.

Najważniejsze cechy platform multimodalnych obejmują

MULTIMODALNOŚĆ

Poprawia mobilny interfejs uzytkownika, zachecajac do szerszego koszystania z aplikacji przez konsumentów

Implementacja
po stronie serwera

Wartość pozostaje w sieci dostawcy w stosunku do słuchawki urządzenia końcowego

Agnostycyzm w stosunku
do sieci i poleganie
na sprawdzonych standardach

Rozwiązanie pracuje na każdej obecnej sieci 2.5G lub wyższej, i jest oparte na otwartych standardach, takich jak XML, VoiceXML, X + V, SALT, WML, XHTML lub HTML.

Kompatybilność z sieciami
o niskiej przepustowości

Minimalizuje wykorzystanie cennego pasma.

Lekkie platformy JEE

Zespoly rozwijajace aplikacje potrzebuja lekkich frameworków JEE, które wspieraja ortogonalne aspekty, takie jak bezpieczenstwo, transakcyjnosc, zarzadzanie i monitorowanie, czy POJOs (Plain Old Java Object) do tworzenia aplikacji korporacyjnych. Niektóre korzysci z uzycia lekkich platform to: latwosc wdroazania wymagan biznesowych, prostota, wydajnosc, uproszczone testowanie i architektura obiektowa. Doradztwo technologiczne Doradztwo technologiczne Alpha obejmuje:

  • Ocene produktów/technologii
  • Opracowywanie map drogowych dla przedsiebiorstw
  • Ocene aplikacji

Proof of Concept

Proof of Concept (POC) jest malym prototypem, majacym na celu przetestowac pomysl lub zalozenie. POC powinno jasno okreslac, co ma byc sprawdzone i do jakiego stopnia. Wyniki PoC musza byc mierzalne tak, aby mogly zostac wykorzystane w procesie podejmowania decyzji. Decyzje powinny byc oparte na wartosciach granicznych takich jak akceptowalny poziom wydajnosci.

Przykladem PoC jest test przesylania transmisji glosu nowej technologii dla dwóch odbiorców.