Microsoft

USŁUGI DORADCZE

  • Projektowanie
  • Planowanie wykorzystania zasobów
  • Inzynieria wydajnosci
  • Prototypowanie
  • SOA

REALIZACJA PEŁNEGO
CYKLU

Rozwój End-to-end, projektów i produktów na platformie .NET, od konceptualizacji do certyfikacji

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ
APLIKACJI

Wsparcie istniejacych aplikacji .NET i ich ulepszanie

Migracja aplikacji
Aktualizacja

Uslugi w zakresie migracji, które umozliwiaja klientom migracje aplikacji ze starszych technologii (Windows DNA, DNA, 2000 i PowerBuilder) do .NET

INTEGRACJA APLIKACJI

Integracja istniejacych systemów oparta o architekture SOA

ROZWÓJ PRODUKTU

Proces Agile Development Alpha zwieksza innowacyjnosc produktów i stosowanych metodologii