USŁUGI INFRASTRUKTURALNE

Alpha świadczy kompleksowe uslugi, które pomogą Państwu zmniejszyć całkowity koszt operacyjny, zoptymalizować prace wykonywane przez Państwa pracowników IT oraz usprawnią funkcjonowanie firmy w krótkim czasie.

Zarzadzanie
infrastruktura

 • Tworzenie i zarządzanie kopiami zapasowymi
 • Zarządzanie centrami danych
 • Obslugę przerw w zasilaniu centrów danych
 • Zarządzanie bazami danych
 • Odtwarzanie stanu systemów po awariach
 • Tworzenie strategii postępowania w sytuacjach awaryjnych
 • Pomoc i wsparcie w zakresie utrzymania aplikacji internetowych i stacji roboczych
 • Wsparcie w utrzymywaniu komputerów typu Mainframe
 • Obslugę komunikacji
 • Zarzadząnie sieciami
 • Zarzadząnie serwerami obliczeniowymi
 • Zarzadząnie systemami składowania danych
 • Obslugę wirtualizacji
 • Wdrożenia sieci opartych o światłowody
 • Wdrożenia sieci bezprzewodowych

Doradztwo z zakresie
integracji systemów

 • Projektowanie i realizacje centrów danych
 • Konsolidacje baz danych
 • Obsługę usług katalogowych
 • Ocenę instniejacych infrastruktur
 • Projektowanie architektur systemów komunikacji miedzyusługowej oraz ich integracja
 • Audyty sieci komputerowych
 • Doradztwo i integracja sieci
 • Konsolidacje serwerów obliczeniowych
 • Testowanie wydajności systemów przy dużym obciążeniu
 • Wirtualizacje zasobów
 • Analizy typu GAP
 • Bezpieczeństwo systemów IT

Bezpieczenstwo systemów
korporacyjnych

Organizacje i przedsiębiorstwa dbają aby użytkowane przez nie systemy nie posiadały luk bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo systemów stało się nieodłącznym czynnikiem wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, wartości marki jak i związanych z nią klientów. Ponadto, dostepność systemów IT i ich odtwarzalność w sytuacjach są istotną częścią portfolia bezpieczeństwa IT.

Alpha oferuje rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa systemów IT. Zapewnia doradztwo, projektowanie i usługi w dziedzinie rozwoju i zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie.

Naszym podstawowym celem jest zwiększenie wskaźnika ROSI (Return on Security Investment) poprzez poprawę bezpieczeństwa systemów IT, zmniejszenie nakładów związanych z administracją, kosztów operacyjnych i zwiększenie wydajności.

Nasze usługi z zakresu bezpieczeństwa systemów obejmują:

 • Rozwiązania z obszarów nadzoru nad systemami oraz zgodności z normami
 • Odtwarzanie stanu systemów po awariach/atakach w celu podtrzymania ciągłości biznesowej
 • Opracowywanie strategii bezpieczeństwa u bezpiecznych architektur